Beloningsbeleid bestuurders

Radio voor Het Nederlandse Lied
Stichting t.b.v. de bevordering van de Nederlandse muzikale cultuur
Radio voor Het Nederlandse Lied
Stichting t.b.v. de bevordering van de Nederlandse muzikale cultuur
Radio voor Het Nederlandse Lied
Stichting t.b.v. de bevordering van de Nederlandse muzikale cultuur
Radio voor Het Nederlandse Lied
Stichting t.b.v. de bevordering van de Nederlandse muzikale cultuur
Radio voor Het Nederlandse Lied
Stichting t.b.v. de bevordering van de Nederlandse muzikale cultuur

Het bestuur van de Stichting Radio voor Het Nederlandse Lied bestaat conform haar statuten uit drie bestuurders. De functies zijn voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuurders worden benoemd voor een zittingsduur van vier jaren en kan niet voor meer dan twee aaneengesloten zittingsperioden deel uitmalen van het bestuur. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bestuurders hebben wel recht op vergoeding van de kosten die zij in redelijkheid bij de uitoefening van hun functie hebben gemaakt. Voor een dergelijke kostenvergoeding is een gespecificeerde en door de betreffende bestuurder gedateerde en schriftelijke opgave vereist.

Neem contact met ons op om de Stichting Radio voor Het Nederlandse Lied te steunen !