Radio voor Het Nederlandse Lied
Stichting t.b.v. de bevordering van de Nederlandse muzikale cultuur
Radio voor Het Nederlandse Lied
Stichting t.b.v. de bevordering van de Nederlandse muzikale cultuur
Radio voor Het Nederlandse Lied
Stichting t.b.v. de bevordering van de Nederlandse muzikale cultuur
Radio voor Het Nederlandse Lied
Stichting t.b.v. de bevordering van de Nederlandse muzikale cultuur
Radio voor Het Nederlandse Lied
Stichting t.b.v. de bevordering van de Nederlandse muzikale cultuur

Stichting Radio voor Het Nederlandse Lied

De Stichting Radio voor Het Nederlandse Lied is opgericht op 9 november 2007 en heeft als doelstelling “De bevordering van de Nederlandse cultuur d.m.v. het nederlandstalig lied”.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 3 leden, zijnde een voorzitter, penningmeester en secretaris.

De Stichting Radio voor Het Nederlandse Lied heeft in de zomer van 2019 haar laatste financiële bijdrage gedaan conform haar doelstelling, zijnde de bevordering van de Nederlandse cultuur door middel van het Nederlandstalige lied. Er is een eenmalige subsidie ten bedrage van € 10.838,– vrij van BTW toegekend aan RADIONL voor een bijdrage in de kosten voor de uitvoering van het ingediende projectvoorstel voor de opstart en de uitreiking van de Koos Alberts Awards.

Sindsdien leidde de Stichting Radio voor Het Nederlandse Lied een slapend bestaan. Er waren geen liquide middelen meer in kas en er zijn geen initiatieven ontplooit om nieuwe fondsen te werven.

Vanaf 2024 zullen de activiteiten van de Stichting Radio voor Het Nederlandse Lied weer actief worden opgestart.